Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Komunikaty

Nagłówek

Aktualności i wydarzenia

Nagłówek

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniem

W związku z planowaną organizacją szkolenia grupowego pn. „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (IV)" (realizowanego z Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) Powiatowy...

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu...

Zapytanie ofertowe na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

  Znak sprawy: 551.3.2019.MK ZAPYTANIE O FERTOWE                                      W związku zamiarem dokonania zamówienia: przeprowadzenie szkolenia „Opiekunka środowiskowa" dla 1 osoby bezrobotnej finansowanego ze środków Funduszu Pracy   Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim   ...

Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003).

Informujemy, że w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003). Termin składania wniosków upływa 10 września 2019 r. Całkowity...

Międzynarodowe Targi Kolejowe

To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. TRAKO to doskonała okazja do promowania transportu szynowego (kolej i tramwaj) spedycji i...

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę...

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Uprzejmie informujemy, z dniem 14.06.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 986) o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która m. in. znosi profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych , co oznacza, że od  dnia 14 czerwca 2019 r. wobec wszystkich...

Program „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE" jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Zaplanowane w programie działania stanowią część Programu rządowego „Dostępność Plus 2018-2025" , który zakłada eliminację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do stabilnego...

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami firmy „WIPASZ”

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza do  siedziby  tutejszego Urzędu, ul. Chomiczewskiego 10 (sala nr 1 - parter), w dn.  19.06.2019 r. (środa)  na godzinę 10.00  osoby zainteresowane ZATRUDNIENIEM w firmie „WIPASZ" S. A. w Międzyrzecu Podlaskim ...

Zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019. W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach KFS do składania informacji o  zapotrzebowaniu na środki rezerwy KFS...

Wyświetlanie 1 - 10 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Chomiczewskiego 10
21-300 Radzyń Podlaski
telefon (083) 352 - 93 - 80, fax wew. - 213

Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia: https://www.praca.gov.pl


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę