Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Komunikaty

Nagłówek

Aktualności i wydarzenia

Nagłówek

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)   Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących: ...

Informacja dla pracodawców - wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu miejsc i limitu środków z Funduszu Pracy wstrzymuje nabór wniosków od pracodawców na organizację staży.  

Informacja dla pracodawców i osób bezrobotnych o przyjmowaniu wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w ramach otrzymanych dodatkowych środków z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski od pracodawców na: staże – 15 osób (maksymalny okres stażu to 3 miesiące) refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 5...

Informacja dla pracodawców o przyjmowaniu wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w ramach otrzymanych dodatkowych środków z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski od pracodawców na: staże – 5 osób (maksymalny okres stażu to ok. 4 miesięcy)   Na powyższe formy wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w...

Informacja dla osób bezrobotnych i pracodawców o przyjmowaniu wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w ramach projektu pod nazwą „Aktywni 30+ (IV)" Działanie 9.2 RPO WL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmuje wnioski od osób bezrobotnych na: szkolenia indywidualne – 3 osoby przyjmuje wnioski od pracodawców na: ...

Informacja dla osób bezrobotnych o przyjmowaniu wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (IV)" Poddziałanie 1.1.1 PO WER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmuje wnioski od osób bezrobotnych na: bony na zasiedlenie –...

Informacja dla osób bezrobotnych o przyjmowaniu wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (III)" Poddziałanie 1.1.2 PO WER realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) przyjmuje wnioski od osób bezrobotnych na: bony...

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)   Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących: ...

Informacja dla pracodawców i osób bezrobotnych dotycząca przyjmowania wniosków w ramach projektów PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w ramach projektu pod nazwą Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (IV) Poddziałanie 1.1.1 PO WER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmuje wnioski: 1. od pracodawców na: refundację kosztów...

Informacja dla pracodawców i osób bezrobotnych dotycząca przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w ramach otrzymanych dodatkowych środków z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski:   1. od pracodawców na: prace interwencyjne – 5 osób refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 4 osoby...

Wyświetlanie 1 - 10 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Chomiczewskiego 10
21-300 Radzyń Podlaski
telefon (083) 352 - 93 - 80, fax wew. - 213

Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia: https://www.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę