Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Komunikaty

Nagłówek

Aktualności i wydarzenia

Nagłówek

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)   Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących: ...

Informacja o wyborze wykonawcy do realizacji szkolenia w ramach projektu "Aktywni 30+(IV)" Działanie 9.2 RPO WL

    Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru instytucji szkoleniowej do realizacji szkolenia „Prawo jazdy kat.C+E " w ramach projektu „Aktywni 30+ (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś...

Informacja dla pracodawców i osób bezrobotnych dotycząca przyjmowania wniosków w ramach projektów PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w ramach projektu pod nazwą Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (IV) Poddziałanie 1.1.1 PO WER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmuje wnioski: 1. od pracodawców na: refundację kosztów...

Informacja dla pracodawców i osób bezrobotnych dotycząca przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w ramach otrzymanych dodatkowych środków z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski:   1. od pracodawców na: prace interwencyjne – 5 osób refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 4 osoby...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków - aktualizacja

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków   1. od pracodawców na formy aktywizacji bezrobotnych z wyłączeniem: refundacji kosztów stanowiska pracy dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych w ramach projektu „ Aktywni...

Informacja o naborze wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż dysponuje 7 wolnymi miejscami na staż dla osób długotrwale bezrobotnych, tj. zarejestrowanych w PUP w Radzyniu Podlaskim dłużej niż 12 miesięcy.   W związku z powyższym, informujemy Organizatorów staży (Pracodawców) o możliwości składania wniosków o zawarcie...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków   1. od pracodawców na formy aktywizacji bezrobotnych z wyłączeniem: refundacji kosztów stanowiska pracy dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych w ramach projektu „...

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

KOMENDANT NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ zaprasza na spotkanie szkoleniowe: ZASADY ZATRUDNIANIA ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RP W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Program Interreg Europa

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy -Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej,Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej,osoba do kontaktu : Anna Stol , Anna.Stol@mr.gov.pl tel. 32 253 90 08 Informacje o programie: ...

Preferencyjne pożyczki na kształcenie - Projekt OPEN

Szanowni Państwo, realizatorzy projektu  Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN)  przekazują do upowszechnienia informacje o możliwości korzystania przez osoby fizyczne z preferencyjnych pożyczek na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji. Unikalny instrument zwrotny może być...

Wyświetlanie 1 - 10 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Chomiczewskiego 10
21-300 Radzyń Podlaski
telefon (083) 352 - 93 - 80, fax wew. - 213

Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia: https://www.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę