Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Komunikaty

Nagłówek

Aktualności i wydarzenia

Nagłówek

Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003).

Informujemy, że w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003). Termin składania wniosków upływa 10 września 2019 r. Całkowity...

Międzynarodowe Targi Kolejowe

To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. TRAKO to doskonała okazja do promowania transportu szynowego (kolej i tramwaj) spedycji i...

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę...

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Uprzejmie informujemy, z dniem 14.06.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 986) o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która m. in. znosi profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych , co oznacza, że od  dnia 14 czerwca 2019 r. wobec wszystkich...

Program „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE" jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Zaplanowane w programie działania stanowią część Programu rządowego „Dostępność Plus 2018-2025" , który zakłada eliminację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do stabilnego...

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami firmy „WIPASZ”

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza do  siedziby  tutejszego Urzędu, ul. Chomiczewskiego 10 (sala nr 1 - parter), w dn.  19.06.2019 r. (środa)  na godzinę 10.00  osoby zainteresowane ZATRUDNIENIEM w firmie „WIPASZ" S. A. w Międzyrzecu Podlaskim ...

Zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019. W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach KFS do składania informacji o  zapotrzebowaniu na środki rezerwy KFS...

Zapytanie ofertowe na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

Znak sprawy: 551.2.2019.MK ZAPYTANIE OFERTOWE                                      W związku zamiarem dokonania zamówienia: ...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku

OGŁOSZENIE Z DNIA 03.06.2019r.  O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)   Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

Ważny komunikat dla osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz dla pracodawców, którzy uzyskali refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim przekazuje do wiadomości i stosowania komunikat Administratora Merytorycznego Instytucji Zarządzającej PO WER Wydziału Zarządzania Finansowego Departamentu EFS Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.   KOMUNIKAT   Należy pamiętać o tym, że Beneficjent nie może...

Wyświetlanie 1 - 10 z 50 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Chomiczewskiego 10
21-300 Radzyń Podlaski
telefon (083) 352 - 93 - 80, fax wew. - 213

Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia: https://www.praca.gov.pl


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę