Projekty zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Projekty zakończone

Aktywni 30+ (III) (Działanie 9.2 RPO WL)

Projekt „ Aktywni 30+ (III) " w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   Okres realizacji projektu: 01.01.2017 –...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (II) (Poddziałanie 1.1.2 POWER)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (II) (Poddziałanie 1.1.2 POWER) Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim realizował projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (I) (Poddziałanie 1.1.2 PO WER)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (I) (Poddziałanie 1.1.2 PO WER)   Rozpoczęliśmy rekrutację osób bezrobotnych do projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020...

Aktywni 30+ (II) (Działanie 9.2 RPO WL)

Projekt „AKTYWNI 30+ (II)"   W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim realizował projekt „Aktywni 30+ (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu...

Aktywni 30+ (Działanie 9.2 RPO WL)

Aktywni 30+   Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim w okresie od 01.01.2015r do 31.03.2016r.  realizował projekt „Aktywni 30+" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy , Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu...

Outplacement dla oświaty (Poddziałanie 8.1.2 PO KL)

  Projekt pt. „Outplacement dla oświaty" Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku był realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty" w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.   SPOT PROMUJĄCY PROJEKT ...

Kompetentna Kadra 2013 (Poddziałanie 6.1.2 PO KL)

  Projekt „Kompetentna Kadra 2013"   Z dniem 30.04.2015r zakończono realizację projektu „Kompetentna Kadra 2013" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt konkursowy pt. „Kompetentna Kadra 2013"w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL realizowany...

Czas na zmiany - inwestuję w siebie (Poddziałanie 6.1.3 PO KL)

Projekt systemowy "Czas na zmiany - inwestuję w siebie" jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2008 roku i potrwa do 31 grudnia 2014 roku na podstawie zawartej umowy ramowej (oraz aneksów do niej) z Samorządem Województwa Lubelskiego -...

Kompetentna Kadra 2012 (Poddziałanie 6.1.2 PO KL)

Projekt „Kompetentna Kadra 2012"   Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim w okresie od 01.06.2012r do 30.04.2013r. realizował projekt konkursowy pt. „Kompetentna Kadra 2012"współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1...

Kompetentna Kadra 2011 (Poddziałanie 6.1.2 PO KL)

Projekt „Kompetentna Kadra 2011" (zrealizowany w 2011 roku)   Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim w okresie od 01.03.2011r do 31.12.2011r. realizował projekt konkursowy pt. „Kompetentna Kadra 2011"współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty...

Kompetentna Kadra 2010 (Poddziałanie 6.1.2 PO KL)

Projekt "Kompetentna Kadra 2010" (zrealizowany w 2010 roku) Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim w okresie od 01.03.2010r do 31.12.2010r realizował projekt konkursowy pt. „Kompetentna Kadra 2010"współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla...

Zatrudnienie na 5 (Poddziałanie 6.1.2 PO KL)

Projekt „Zatrudnienie na 5"(zrealizowany w 2009 roku) Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim z dniem 31.12.2009 roku zakończył realizację projektu konkursowego pt. „Zatrudnienie na 5"współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich",...

Krok do kariery (Działanie 1.2 SPO RZL)

Projekt „Krok do kariery" Projekt był realizowany w ramach Działania 1.2 SPO RZL – dla osób poniżej 25 roku życia oraz absolwentów wszystkich typów szkół, na podstawie umowy Nr 15/06 z dnia 18.12.2006 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na kwotę 723 923,69 zł, z czego 588 511 zł stanowiły środki Europejskiego...

Skorzystaj drugiej szansy (Działanie 1.3 SPO RZL)

Projekt „Skorzystaj z drugiej szansy" Projekt zrealizowano w ramach Działania 1.3 SPO RZL – dla osób powyżej 25 roku życia, na podstawie umowy Nr 16/06 z dnia 18.12.2006r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy na kwotę 1 095 895,00 zł, z czego 964 391,00 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Osiągnięte...

Zaplanuj swoją karierę (Działanie 1.2 SP RZL)

Projekt pod tytułem „Zaplanuj swoją karierę" Projekt był realizowany w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozpoczął się 1 czerwca 2005 roku i był odpowiedzią na ogłoszony przez Instytucję Wdrażającą konkurs. Dzięki decyzji o zatwierdzeniu naszego projektu do realizacji,...

Aktywny możne więcej (Działanie 1.3 SPO RZL)

Projekt pod tytułem „Aktywny może więcej" Projekt był realizowany w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozpoczął się 1 czerwca 2005 roku i był odpowiedzią na ogłoszony przez Instytucję Wdrażającą konkurs. Dzięki decyzji o zatwierdzeniu naszego projektu do realizacji, udało...

Najtrudniejszy pierwszy krok (Działanie 1.2 SPO RZL)

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" Projekt realizowany był od 1 lipca 2005 r. do 31.12.2005 r., w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat a Wspieranie młodzieży na rynku pracy. Celem projektu była aktywizacja...

Stawiam na siebie (Działanie 1.2 SPO RZL)

Projekt „Stawiam na siebie" (Działanie 1.2 SPO RZL) Projekt zakończył się 31.07.2005 roku, wartość projektu: 410.236,91 zł. Miał on na celu objęcie kompleksowym wsparciem grupy 73 osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych do 24 miesięcy. Rezultaty projektu, jakie zostały osiągnięte po jego...

Jesteśmy potrzebni (Działanie 1.3 SPO RZL)

Projekt „Jesteśmy potrzebni" (Działanie 1.3 SPO RZL) Projekt zakończył się 31.07.2005 roku, wartość projektu: 286.372,94 zł. Był on skierowany do grupy 89 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia pozostających bez pracy do 24 miesięcy. Miał on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych ostatecznych...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę