Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaski  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby : 1 osoba. 2.Rodzaj stanowiska: stażysta w...

ZUS - plakat Tydzień Przedsiębiorcy 2017

Oferty Wojsk Obrony Terytorialnej

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim uprzejmie informuje o planowanym w dniu 28 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu (sala nr 1 - parter) spotkaniu z osobami bezrobotnymi w sprawie przedstawienia oferty 2  Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie. Osoby...

Nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej prowadzi nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Docelowym miejscem pełnienia służby będzie Biała Podlaska (nowotworzony batalion OT). ...

Informacja dla pracodawców

Przypominamy Pracodawcom o możliowści zwolnienia z opłacania składki na Fundusz Pacy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje...

„Akcja Aktywizacja YEI" - projekt dla młodzieży

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Akcja Aktywizacja YEI" osoby w wieku 18-24 lata, w szczególności osoby: -  nie uczące się, -  niepracujące, -  osoby niepełnosprawne. W ramach projektu zapewnia się: -Kursy i szkolenia zawodowe,  -Płatne...

„Aktywni i skuteczni na rynku pracy”, „Dobry zawód dla Ciebie”

„Aktywni i skuteczni na rynku pracy", „Dobry zawód dla Ciebie" – Fundacja inicjatyw Menedżerskich zaprasza do udziału w projektach  1.      „Aktywni i skuteczni na rynku pracy" Pro­jekt skie­ro­wany jest do osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż., w tym w...

„Nowy start” – projekt dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy

„Nowy start" – projekt dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.   Fundacja „Fundusz Inicjatyw"  zaprasza do udziału w projekcie "Nowy start". Projekt skierowany jest do  osób spełniających łącznie poniższe warunki: – zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu...

„START w Przyszłość” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Do projektu zaprasza się osoby: -w wieku 18-29 lat: niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie) bierne zawodowo bezrobotne w tym zwłaszcza długotrwale bezrobotne osoby niepełnosprawne nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu bez doświadczenia zawodowego lub doświad. do 3 mies. z terenów wiejskich ...

BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Firma KUPLAPTOPA.PL we wsparciu Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego realizuje projekty rozwoju kompetencji cyfrowych   Firma prowadzi szkolenia finansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szkolenia z zakresu ICT na...

Wyświetlanie 21 - 30 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę