Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Komunikaty

Nagłówek

Aktualności i wydarzenia

Nagłówek

„Aktywni i skuteczni na rynku pracy”, „Dobry zawód dla Ciebie”

„Aktywni i skuteczni na rynku pracy", „Dobry zawód dla Ciebie" – Fundacja inicjatyw Menedżerskich zaprasza do udziału w projektach  1.      „Aktywni i skuteczni na rynku pracy" Pro­jekt skie­ro­wany jest do osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż., w tym w...

„Nowy start” – projekt dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy

„Nowy start" – projekt dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.   Fundacja „Fundusz Inicjatyw"  zaprasza do udziału w projekcie "Nowy start". Projekt skierowany jest do  osób spełniających łącznie poniższe warunki: – zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu...

„START w Przyszłość” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Do projektu zaprasza się osoby: -w wieku 18-29 lat: niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie) bierne zawodowo bezrobotne w tym zwłaszcza długotrwale bezrobotne osoby niepełnosprawne nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu bez doświadczenia zawodowego lub doświad. do 3 mies. z terenów wiejskich ...

BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Firma KUPLAPTOPA.PL we wsparciu Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego realizuje projekty rozwoju kompetencji cyfrowych   Firma prowadzi szkolenia finansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szkolenia z zakresu ICT na...

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt „Twój lepszy start”

Projekt skierowany jest do 110 osób bezrobotnych i 40 rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzające odejść z rolnictwa, w wieku powyżej 30 lat, z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym,...

NOWA DROGA – projekt dla osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze

Stowarzyszenie POSTIS wraz z Europejską Platformą Edukacyjną w Lublinie prowadzi obecnie rekrutację do projektu „NOWA DROGA". Projekt skierowany jest do skazanych:   - którzy opuścili zakłady karne lub areszty śledcze w Polsce w ramach warunkowego zwolnienia lub na koniec kary - osób bezrobotnych -mężczyzn lub kobiet...

Powrót do pracy - program outplacementowy dla mieszkańców województwa lubelskiego

„Powrót do pracy - program outplacementowy dla mieszkańców województwa lubelskiego"   Firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp. j.  jako realizator projektu "Powrót do pracy - program outplacementowy dla mieszkańców województwa lubelskiego" zaprasza do wzięcia udziału w projekcie 90 osób, które: - zostały...

Projekt Pracowni Rozwoju Osobistego SELF

Projekt  Pracowni Rozwoju Osobistego SELF „NOWE KWALIFIKACJE NOWĄ SZANSĄ!"    skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa LUBELSKIEGO, BEZROBOTNYCH zarejestrowanych i niezarejestrowanych w ewidencjach urzędów pracy, a także do ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN...

Projekt wspierający Wychowanków Pieczy Zastępczej - „Aktywni-Młodzi-Samodzielni”

Lubelski Ośrodek Samopomocy wraz z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo realizuje projekt dla Wychowanków Pieczy Zastępczej: „Aktywni-Młodzi-Samodzielni", którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowych oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia przez młode osoby opuszczające piecze zastępczą. Projekt skierowany jest do...

Wyświetlanie 31 - 40 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Chomiczewskiego 10
21-300 Radzyń Podlaski
telefon (083) 352 - 93 - 80, fax wew. - 213

Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia: https://www.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę