Działy - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Struktura Urzędu

Zasady wewnętrznej organizacji, strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim uchwalony Uchwałą Nr 81/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 10 lipca 2014 roku.

Struktura Urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę