Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Ważny komunikat dla osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz dla pracodawców, którzy uzyskali refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę