Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Komunikaty

Nagłówek

Aktualności i wydarzenia

Nagłówek

 • Oferty Wojsk Obrony Terytorialnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim uprzejmie informuje o planowanym w dniu 28 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu (sala nr 1 - parter) spotkaniu z osobami bezrobotnymi w sprawie przedstawienia oferty 2  Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie. Osoby...

 • Nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej prowadzi nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Docelowym miejscem pełnienia służby będzie Biała Podlaska (nowotworzony batalion OT). ...

 • Informacja dla pracodawców

  Przypominamy Pracodawcom o możliowści zwolnienia z opłacania składki na Fundusz Pacy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje...

 • „Akcja Aktywizacja YEI" - projekt dla młodzieży

  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Akcja Aktywizacja YEI" osoby w wieku 18-24 lata, w szczególności osoby: -  nie uczące się, -  niepracujące, -  osoby niepełnosprawne. W ramach projektu zapewnia się: -Kursy i szkolenia zawodowe,  -Płatne...

 • „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”, „Dobry zawód dla Ciebie”

  „Aktywni i skuteczni na rynku pracy", „Dobry zawód dla Ciebie" – Fundacja inicjatyw Menedżerskich zaprasza do udziału w projektach  1.      „Aktywni i skuteczni na rynku pracy" Pro­jekt skie­ro­wany jest do osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż., w tym w...

 • „Nowy start” – projekt dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy

  „Nowy start" – projekt dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.   Fundacja „Fundusz Inicjatyw"  zaprasza do udziału w projekcie "Nowy start". Projekt skierowany jest do  osób spełniających łącznie poniższe warunki: – zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu...

 • „START w Przyszłość” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

  Do projektu zaprasza się osoby: -w wieku 18-29 lat: niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie) bierne zawodowo bezrobotne w tym zwłaszcza długotrwale bezrobotne osoby niepełnosprawne nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu bez doświadczenia zawodowego lub doświad. do 3 mies. z terenów wiejskich ...

 • BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE

  Firma KUPLAPTOPA.PL we wsparciu Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego realizuje projekty rozwoju kompetencji cyfrowych   Firma prowadzi szkolenia finansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szkolenia z zakresu ICT na...

 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt „Twój lepszy start”

  Projekt skierowany jest do 110 osób bezrobotnych i 40 rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzające odejść z rolnictwa, w wieku powyżej 30 lat, z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym,...

 • NOWA DROGA – projekt dla osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze

  Stowarzyszenie POSTIS wraz z Europejską Platformą Edukacyjną w Lublinie prowadzi obecnie rekrutację do projektu „NOWA DROGA". Projekt skierowany jest do skazanych:   - którzy opuścili zakłady karne lub areszty śledcze w Polsce w ramach warunkowego zwolnienia lub na koniec kary - osób bezrobotnych -mężczyzn lub kobiet...

Wyświetlanie 41 - 50 z 57 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Chomiczewskiego 10
21-300 Radzyń Podlaski
telefon (083) 352 - 93 - 80, fax wew. - 213

Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia: https://www.praca.gov.pl


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę