Projekty w trakcie realizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Projekty w trakcie realizacji

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (IV) (Poddziałanie 1.1.1 PO WER)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (IV) (Poddziałanie 1.1.1 PO WER)   Od 1 lipca 2018 r. nasz Urząd realizuje projekt pod nazwą  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (IV)".   Projekt jest z Poddziałania 1.1.1 Programu...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (III) (Poddziałanie 1.1.2 PO WER)

  Od 1 stycznia 2017 r. nasz Urząd realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (III)".   Projekt jest z Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020).   Nasz projekt jest współfinansowany ze...

Aktywni 30+ (IV) (Działanie 9.2 RPO WL)

Projekt „AKTYWNI 30+IV"     Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim realizuje od 01 stycznia 2018r. projekt pozakonkursowy pt. „Aktywni 30+ (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy , Działanie 9.2 Aktywizacja...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę