Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt „ Aktywni 30+ (VII) " w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   Okres realizacji projektu: 01.07.2021 –...

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim realizuje od 01 lipca 2021 r. projekt pozakonkursowy pt. „Aktywni 30+ (VII)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy , Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP współfinansowany ze środków...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (VI) (Poddziałanie 1.1.1 PO WER)   Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 roku nasz Urząd realizował projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (VI)".   Projekt był z...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę