Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Książka teleadresowa

Data aktualizacji: 15 marca 2023
 
 
Spis aktualnych numerów zewnętrznych obowiązujących
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim.


Dyrekcja Urzędu

Imię i nazwisko Numer pokoju
Nina Marzec-Muniowska  Dyrektor Urzędu Pokój nr 23

Sekretariat 
Imię i nazwisko            Telefon Numer pokoju Dodatkowe informacje
Patrycja Zach         83 352 63 01        Pokój nr 22     Łączy rozmowy z Dyrektorem PUP

Centrum Aktywizacji Zawodowej 

 
Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju Dodatkowe informacje
Anna Kałuska
Kierownik Działu
a.kaluska@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 20 Pokój nr 9  
Monika Fajnas
Specjalista ds. Programów
m.fajnas@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 39 Pokój nr 6 przygotowanie i realizacja programów i projektów finansowanych z Funduszu Pracy oraz funduszy Unii Europejskiej
Dorota Karpińska
Pośrednik Pracy
d.karpinska@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 03 Pokój nr 8 zawieranie umów o zorganizowanie stażu zgłoszenie wolnych miejsc pracy
 
Barbara Cybula
Pośrednik Pracy
b.cybula@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 04 Pokój nr 8 prace interwencyjne,roboty publiczne zgłoszenie wolnych miejsc pracy,
spółdzielnie socjalne
Hubert Skrzypczak
Pośrednik pracy
h.skrzypczak@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 06 Pokój nr 9
środki na podjęcie działalności gospodarczej,
doposażenie stanowisk pracy

zgłoszenie krajowych ofert pracy
Anna Gregorowicz
Pośrednik pracy
a.gregorowicz@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 11 Pokój nr 7 wydawanie zezwoleń na pracę sezonową,rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemców
Maciej Wójcicki
Pośrednik Pracy
m.wojcicki@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 10 Pokój nr 7 wydawanie zezwoleń na pracę sezonową,rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemców
Danuta Kwoczko
Pośrednik Pracy
d.kwoczko@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 17 Pokój nr 30 Krajowy Fundusz Szkoleniowy,zgłoszenie krajowej oferty pracy
Dariusz Multan
Pośrednik Pracy
d.multan@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 34 Pokój nr 30 obsługa osób bezrobotnych
nazwiska na litery:P,R,W,
Ł,M,N,O
Piotr Szczepaniak
Pośrednik Pracy
p.szczepaniak@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 15 Pokój nr 31 obsługa osób bezrobotnych
nazwiska na litery:K,L
Anna Juchnowicz
Doradca Zawodowy
a.juchnowicz@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 29 Pokój nr 31 obsługa osób bezrobotnych
nazwiska na litery:A,B,C,Ć,D,E,F,H,I,J
Jakub Stelmach
 
j.stelmach@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 21 Pokój nr 29 obsługa osób bezrobotnych
nazwiska na litery: G,Z,Ż + osoby niepełnosprawne
Ewa Welikan
Pośrednik Pracy
e.welikan@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 25 Pokój nr 7 EURES,statystyki
szkolenia grupowe, szkolenia indywidualne
Dorota Jaskólska
Pośrednik Pracy

 
d.jaskolska@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 32 Pokój nr 31 obsługa osób bezrobotnych
nazwiska na litery:S,Ś,T,U
 
 

Dział Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju Dodatkowe informacje
Maria Kosyra
Kierownik Działu
m.kosyra@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 23 Pokój nr 34          
Piotr Nowicki
Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń
p.nowicki@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 05 Pokój nr 35 rejestracja osób bezrobotnych,wydawanie zaświadczeń
Małgorzata Kantarowicz-Siudaj
 
m.kantarowicz@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 18 Pokoj nr 35 rejestracja osób bezrobotnych,wydawanie zaświadczeń
Katarzyna Zienkiewicz k.zienkiewicz@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 37 Pokoj nr 34  

Dział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Agnieszka Węgrzyniak
Główny księgowy
a.wegrzyniak@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 24 Pokój nr 32
Agnieszka Jeżowska
Zastępca Głównego Księgowego
a.jezowska@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 24 Pokój nr 32
Zofia Dyjak
St. Księgowy
z.dyjak@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 28 Pokój nr 33
Justyna Gordziejewska
St. Księgowy
j.gordziejewska@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 28 Pokój nr 33

Dział Organizacyjny

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju Dodatkowe informacje
Agnieszka Fręchowicz
Kierownik Działu
a.frechowicz@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 22 Pokój nr 17  
Sylwia Idzikowska I
nspektor
s.idzikowska@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 27 Pokój nr 17 kadry,archiwum
Krzysztof Grochowski
Informatyk
k.grochowski@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 27 Pokój nr 17 informatyk
Mateusz Zając
Starszy Inspektor
m.zajac@radzynpodlaski.praca.gov.pl 83 352 63 38 Pokój nr 15 kancelaria główna

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę