Działy - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Struktura Urzędu

Zasady wewnętrznej organizacji, strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim - Uchwała Nr 189/19 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 5 grudnia 2019 roku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę