Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Projekt „AKTYWNI 30+VI"     Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim realizuje od 01 stycznia 2020 r. projekt pozakonkursowy pt. „Aktywni 30+ (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy , Działanie 9.2 Aktywizacja...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (V) (Poddziałanie 1.1.1 PO WER)   Od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku nasz Urząd realizuje projekt pod nazwą  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (V)".   Projekt jest z Poddziałania 1.1.1...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę