Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim


Nagłówek

Komunikaty

Nagłówek

Aktualności i wydarzenia

Nagłówek

Zaproszenie do składania zapotrzebowania na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018 rok

Zapraszamy Pracodawców do składania zapotrzebowania na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018 rok   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku: 1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym...

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r. , zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie w  oparciu o nowe przepisy. ( Dz. U. z 2017 poz. 1543, art. 88n-88za, art....

Zaproszenie do składania propozycji - lista zawodów i specjalności

W związku z przystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim do sporządzenia listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy na rok 2018, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków...

Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia grupowego ze środków Funduszu Pracy

Znak sprawy: 551.14.2017.MK ZAPYTANIE OFERTOWE  W związku zamiarem dokonania zamówienia: przeprowadzenie szkolenia „Komunikacja społeczna" dla 25 osób bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim   zaprasza   instytucje...

Informacja dla Przedsiębiorców dotycząca możliwości uzyskania wsparcia rozwojowego

Szanowni Przedsiębiorcy,   Na prośbę firmy QS Zurich Sp. z o.o. w partnerstwie z SGS Polska Sp. z o.o. zamieszczamy informację o projekcie pod nazwą „ Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020....

Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia za środków Funduszu Pracy

Znak sprawy: CAZ IRP.551.13.2017.MK ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem dokonania zamówienia: przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego określonego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E" dla 1 osoby bezrobotnej finansowanego ze środków Funduszu Pracy ...

Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia ze środków Funduszu Pracy

Znak sprawy: CAZ IRP.551.12.2017.MK ZAPYTANIE OFERTOWE  W związku z zamiarem dokonania zamówienia: przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C+E" dla 1 osoby bezrobotnej finansowanego ze środków Funduszu Pracy  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim   zaprasza  instytucje...

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących: ...

Zaproszenie dla Pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza Pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.   Termin składania wniosków: Wnioski można składać od 15 listopada 2017 roku do wyczerpania miejsc stażowych.   Ogólna liczba miejsc stażowych: 51   ...

Zaproszenie dla Pracodawców do składania wniosków na doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy

ZACHĘCAMY i ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW do składania wniosków na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy w ramach projektu pt.: „Aktywni 30+(III)" (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wysokość refundacji na jedno stanowisko...

Wyświetlanie 11 - 20 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Chomiczewskiego 10
21-300 Radzyń Podlaski
telefon (083) 352 - 93 - 80, fax wew. - 213

Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia: https://www.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę